ABC Soczewki
ABC Soczewki
Strona główna

Recepta

recepta.jpeg

Jeżeli podczas badania w naszym salonie optycznym zostanie u Ciebie stwierdzona wada wzroku, otrzymasz receptę na okulary korekcyjne.
A oto krótkie jej wytłumaczenie:

OP – oko prawe

OL – oko lewe

Pierwszą wartością na recepcie jest zawsze sfera prawego oka, a druga jest przypisana dla lewego oka.

SPH – sfera
Moc potrzebna do korekty Twojego wzroku – im wyższa liczba, tym większa moc szkieł. Wartość wyrażona jest w dioptrii. 
(+) plus poprawia nadwzroczność
(-) minus poprawia krótkowzroczność

Dioptria (skrót DPT) - jest to jednostka optyczna, której wartość równa jest odwrotności ogniskowej soczewki wyrażonej w metrach.
W przypadku krótkowidzów, w przeciwieństwie do osób widzących ostro, dystans ogniskowej jest krótszy, np. osoba posiadająca dioptrię -10,0 wynosi 0,1 metra.

W niektórych przypadkach w kolumnie „Sfera" jest napisane plan lub sfera może być przekreślona, oznacza to zerową dioptrię.


CYL – cylinder
Moc korekcji potrzebna, aby zlikwidować nieostre widzenie spowodowane nieregularnym kształtem rogówki, tzw. astygmatyzmem. Może mieć wartości "+" lub "-"

Kierunek, w którym zostanie wstawione szkło w Twoich okularach. Oś jest mierzona w stopniach od 0 do 180 i występuje jedynie wraz z wartościami cylindrycznymi.

PRYZM – pryzmat
Moc potrzebna do wyrównania pracy mięśni oka, aby pracowało bardziej komfortowo.

ADD – addycja, dodatek
Moc korekty, która musi być dodana do Twoich wartości do dali, aby umożliwić Ci widzenie przedmiotów w bliskiej odległości np. czytanie. Termin addycji stosowany jest przy progresywnych soczewkach.

PD - (z ang. Pupillary distance) - rozstaw źrenic, innymi słowy - odległość pomiędzy źrenicami. Wartość ta podawana jest w milimetrach.  Niezbędne jest zmierzenie wartości PD, osobno na oko prawe i lewe. Jest to konieczne zwłaszcza, gdy masz asymetryczną twarz.